Informator o działalności OEIiZK   Subskrybuj kanał OEIiZK w YouTube   Newsletter   Platforma e-learningowa   Zapisy na szkolenia   Biuletyn Informacji Publicznej

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska ustaliła następujące podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019:

 • 100 rocznica odzyskania niepodległości - wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
 • Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
 • Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
 • Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 i 949), w zw. z art. 307 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz 60 i 949) Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska ustaliła następujące podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017:

 • Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 • Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
 • Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
 • Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
 • Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
 • Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

Na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska ustaliła następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017:

 • Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
 • Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
 • Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
 • Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
 • Przygotowanie do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej.

Minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska ustanowiła rok szkolny 2015/2016 Rokiem Otwartej Szkoły.

Otwarta szkoła to taka, która nie zamyka się na kulturę, sztukę, sport, środowiska lokalne. Potrafi korzystać z tego, co ją otacza.

Szefowa MEN ustaliła też kierunki realizacji polityki oświatowej:

 • Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.
 • Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
 • Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
 • Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym.

Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska określiła kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015. Należą do nich:

 • Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na 1-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego;
 • Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki;
 • Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach;
 • Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas określiła kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014. Należą do nich:

 • Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego;
 • Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych;
 • Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów;
 • Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014 (PDF 220KB)

Kontakt

OEIiZK w Warszawie

ul. Raszyńska 8/10
02-026 Warszawa
telefon: 22 579-41-00
fax: 22 579-41-70

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


więcej...

APN