Informator o działalności OEIiZK
na rok szkolny 2018/2019 (semestr zimowy)

Tworząc tą kolejną ofertę Ośrodka zależało nam na tym, aby formy oraz programy doskonalenia i dokształcania odpowiadały faktycznym potrzebom, a uzyskiwane nowe umiejętności nauczycieli przekładały się na praktykę szkolną.

Przygotowana oferta dotyczy szerokiego zastosowania technologii informacyjno komunikacyjnych oraz informatyki w edukacji oraz w szczególności uwzględnia zmiany wynikające z wdrażanej reformy systemu edukacji, w tym treści nowych podstaw programowych.

Zachęcamy do zainteresowania się bogatą ofertą szkoleń online oraz blended learning (mieszanych: stacjonarnych i online) kierowanych do wszystkich nauczycieli, a także szkoleń specjalistycznych kierowanych do nauczycieli wybranych przedmiotów.

Poza szkoleniami zapraszamy do udziału w konferencjach, konsultacjach, konkursach. Proponujemy konsultacje dla doradców metodycznych oraz opiekunów szkolnych pracowni komputerowych, a także konsultacje z zakresu realizacji edukacyjnych projektów międzynarodowych oraz wykorzystania urządzeń mobilnych w edukacji.

Oferta szkoleń dla nauczycieli informatyki zawiera aktywności w czasie, których będą oni mogli poznać nowe technologie jakie można stosować na zajęciach z informatyki oraz doskonalić swoje umiejętności dotyczące algorytmiki i programowania, które w obecnym czasie staje się szczególnie ważną umiejętnością.

Kolejną nadal kontynuowaną propozycją jest Oferta edukacyjna dla uczniów. Zapraszamy nauczycieli i ich klasy na pokazowe zajęcia w pracowniach komputerowych z biologii, chemii, fizyki, geografii, informatyki. Zapraszamy też do udziału w Edukacyjnych programach wyjazdowych dla kadry kierowniczej oświaty, nauczycieli i bibliotekarzy; podczas których można poznać wiele interesujących zagadnień dotyczących dydaktyki, realizowanych w różnych krajach europejskich.

Zachęcamy również do udziału w przygotowanych przez Ośrodek Sieciach współpracy i samokształcenia, stanowiących wspaniałą formę własnego rozwoju. Stale rozwijamy też Blogi tematyczne, które mogą Państwo komentować i wzbogacać.

Wszystkie planowane aktywności zostały umieszczone w terminarzu zaplanowanym na kolejne dni tygodnia. Opracowany terminarz ma formę interaktywną – po uruchomieniu linku, będzie dostępny krótki opis aktywności wraz z dalszą możliwością obejrzenia pełnego opisu i zapisania się na wybraną aktywność.

W nowym terminarzu szkoleń nie znalazło się wiele form doskonalenia, które występują w naszej stałej ofercie. Chętnie odpowiemy na każdą propozycję zorganizowania szkolenia, warsztatów czy konferencji.

Proponujemy również odwiedzać kanały informacyjne Ośrodka na Facebooku oraz YouTube.

Zapraszamy do naszych placówek, w których staramy się zapewnić nowoczesne i wygodne warunki pracy.Zapraszam do udziału w szkoleniach i innych formach doskonalenia organizowanych przez Ośrodek.

dr Jan Aleksander Wierzbicki
p.o. dyrektora OEIIZK w Warszawie