Informator o działalności OEIiZK
na rok szkolny 2018/2019 (semestr zimowy)

sobota przed południem
Nazwa Symbol Data
rozpoczęcia
L. godzin
typ


sobota po południu
Nazwa Symbol Data
rozpoczęcia
L. godzin
typ