Informator o działalności OEIiZK
na rok szkolny 2018/2019 (semestr zimowy)

KonsMet - Dyżur trenerski: TIK w pracy doradcy metodycznego

Dyżur jest przeznaczony dla szkolnych doradców metodycznych zainteresowanych zastosowaniami środków technologii informacji i komunikacji (TIK) w nauczaniu różnych przedmiotów, stanowiących obszar ich doradztwa oraz w pracy własnej.

Doradcy mogą się zgłaszać na dyżur pojedynczo lub w kilka osób, zgłaszając temat jaki chcieliby poznać i kontaktując się wcześniej mailowo z Małgorzatą Rostkowską w celu ustalenia dokładnej godziny spotkania: mrostkow@oeiizk.waw.pl.

Proponowane tematy: prezentacje w Prezi, dokumenty Google, w tym tworzenie formularzy, blogi edukacyjne i inne narzędzia potrzebne doradcom.

Dyżur odbywa się w każdy piątek przed południem w sali 10 przy ul. Nowogrodzkiej 73.