Informator o działalności OEIiZK
na rok szkolny 2018/2019 (semestr zimowy)

Konferencje

Nazwa Planowany termin
Konferencja metodyczna dla nauczycieli informatyki szkół podstawowych „Od programowania wizualnego do tekstowego” 6 wrzesień
Na wykładach zostaną zaprezentowane zagadnienia związane z nauczaniem programowania w szkole podstawowej w środowisku wizualnym i tekstowym oraz będą pokazane konkretne narzędzia: nowa wersja Scratcha, Snap! oraz InstaKod.
Gościem konferencji będą Ewa i Andrzej Gąsienica-Samek. Na warsztatach pokażemy jak wprowadzać algorytmikę na lekcjach oraz zaprezentujemy różne narzędzia edukacyjne do pracy w chmurze.
Konferencja metodyczna dla nauczycieli informatyki „Programowanie w szkole ponadpodstawowej” 11 wrzesień
Konferencje rozpocznie wykład prof. dr hab. Krzysztof Diksa pt. Algorytmika i programowanie dla wszystkich. Potem zostaną przedstawione zagadnienia związane z nową podstawą programową oraz egzaminem maturalnym. Na warsztatach będziemy rozwiązywać ciekawe zadania: w Pythonie lub C++ oraz arkuszu kalkulacyjnym i w bazie danych.
II Krajowa Konferencja Scientix 23 - 24 listopad
Zapraszamy do udziału w 2. Krajowej Konferencja Scientix organizowanej przez Instytut Geofizyki PAN (Krajowy Punkt Kontaktowy Scientix) i Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie w ramach projektu Scientix3, realizowanego przez European Schoolnet. Konferencja przeznaczona jest dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z całej Polski. W konferencji wezmą udział również realizatorzy projektów z zakresu STEM oraz przedstawiciele European Schoolnet.

Głównym celem konferencji jest praktyczna prezentacja innowacyjnych rozwiązań w zakresie nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, a także integracja środowiska nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Konferencja odbędzie się w dniach 23-24 listopada 2018 w Ośrodku szkoleniowym OEIiZK w Warszawie, ul. Nowogrodzka 73. Szczegółowe informacje, zgłoszenia realizatorów projektów i zapisy ma stronie http://scientix.pl/2-konferencja-scientix-2018/
W wirtualnym świecie przyrody - konferencja i warsztaty przedmiotowe 14 listopad
V Specjalistyczna Konferencja "Bezpieczeństwo informacyjne w szkole i placówce oświatowej" 15 listopad
V Ogólnopolska Specjalistyczna Konferencja „Bezpieczeństwo informacyjne w szkole i placówce oświatowej”

Zapewnienie bezpieczeństwa informacyjnego jest obecnie koniecznością. Wiele organizacji zabezpiecza swoje zasoby informacyjne, kierując się przypadkowo usłyszanymi wskazówkami, modą lub tylko starając się w minimalny sposób wypełnić zalecenia prawne. Takie podejście jest nieefektywne i nie daje żadnej gwarancji bezpieczeństwa.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i zaprezentowanie dobrych praktyk w zakresie organizacji skutecznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym (SZBI) w szkole i placówce oświatowej. Taki system powinien obejmować swym zakresem wszystkie aktywa informacyjne przetwarzane w szkole, w tym tak ważne dla oświaty dane osobowe. Powinien także chronić je w sposób kompleksowy, czyli wykorzystując do tego celu szerokie spektrum zabezpieczeń, takich jak zabezpieczenia fizyczne, informatyczne, organizacyjne i osobowe.

W tym roku najważniejszym tematem będzie wdrożenie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). Poruszane będą zagadnienia związane z poszczególnymi procedurami, wymaganymi dokumentami czy zasadami postępowania przy przetwarzaniu danych.

Do udziału w Konferencji zapraszani są eksperci i praktycy z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego i ochrony danych osobowych. Ich wiedza i doświadczenie będzie pomocna w usprawnieniu istniejących w placówce edukacyjnej rozwiązań z zakresu ochrony przetwarzanych w niej danych i informacji, w tym danych osobowych.

Termin i miejsce organizacji Konferencji: 15 listopada 2018 roku, OEIiZK,
Nowogrodzka 73, godz. 10.30 – 15.00.
Konferencja „Z technologią w świat nauki” 24 październik
Konferencja otwierająca konkurs „Z technologią w świat nauki” przeznaczona jest dla uczniów wszystkich typów szkół oraz nauczycieli przedmiotów przyrodniczych województwa mazowieckiego.
Termin konferencji: 24 października 2018
Miejsce: OEIiZK w Warszawie, Nowogrodzka 73
W programie wykłady plenarne, prezentacja dobrych praktyk czyli prac konkursowych z poprzedniej edycji konkursu „Z technologią w świat nauki”, warsztaty przedmiotowe.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.oeiizk.waw.pl oraz ctn.oeiizk.waw.pl

Zapraszamy do udziału w konferencji i konkursie.