Informator o działalności OEIiZK
na rok szkolny 2018/2019 (semestr zimowy)

Terminy i zapisy

Narzędzia chmury w nauczaniu geografii z nową podstawą programową w szkole podstawowej
Celem warsztatów jest przygotowanie metodyczne nauczycieli geografii do prowadzenia zajęć w zreformowanej szkole podstawowej z wykorzystaniem narzędzi działających w chmurze.
Podczas zajęć nauczyciele:
• posiądą umiejętność wykorzystania narzędzi chmury w procesie nauczania geografii w szkole podstawowej,
• zapoznają się z narzędziami Google umożliwiającymi pracę w grupach,
• zapoznają się z edukacyjnymi możliwościami bezpłatnych aplikacji mobilnych,
• poznają sposoby prezentacji informacji geograficznych z wykorzystaniem map mentalnych,
• zaprojektują i wykonają quiz edukacyjny oraz inne aplikacje w Internecie.

Szczegóły programu