Informator o działalności OEIiZK
na rok szkolny 2018/2019 (semestr zimowy)

Terminy i zapisy

Python, grafika żółwia

Zapraszamy nauczycieli informatyki zainteresowanych rozwiązywaniem zadań grafiki Logo w środowisku Pythona. Podczas zajęć będziemy pracować korzystając z modułu Turtle w języku Python, poznamy podstawowe polecenia sterujące ruchem żółwia, będziemy rozwiązywali zadania graficzne. Nauczymy się definiować własne funkcje, stosować kolorowanie, iterację i losowość.
Szkolenie obejmuje 20 godzin dydaktycznych – 5 godzin online, 15 godzin stacjonarnych.

Szczegóły programu