Informator o działalności OEIiZK
na rok szkolny 2018/2019 (semestr zimowy)

Terminy i zapisy

Symetrie z GeoGebrą

Szkolenie dla nauczycieli matematyki uczących w klasach 4 – 8 zreformowanej szkoły podstawowej, jest realizowane w ciągu 5 tygodni na platformie szkolenia.oeiizk.edu.pl
GeoGebra jest świetnym narzędziem, które można zastosować podczas realizacji działu Symetrie. Na szkoleniu uczestnicy nauczą się tworzenia interaktywnych aplikacji w GeoGebrze: pokazów, animacji, interaktywnych zadań i aplikacji do zabawy z symetriami. Wszystkie aplikacje można wykorzystać na lekcjach poświęconym symetriom, na kółkach zainteresowań, po udostępnieniu na platformie GeoGebra z aplikacji tych uczniowie mogą korzystać w domu. Część aplikacji uczniowie mogą wykonać sami na przykład podczas realizacji projektu edukacyjnego poświęconego symetriom.
Na szkoleniu uczestnicy tworzą pomoce dydaktyczne do tematów:
• Symetria względem prostej;
• Oś symetrii figury;
• Symetralna odcinka. Dwusieczna kata;
• Symetria względem punktu;
• Symetrie w układzie współrzędnych.
Uczestnicy szkolenia założą na platformie GeoGebra wirtualne klasy, poznają sposoby udostępniania przygotowanych materiałów uczniom.

Szczegóły programu