Informator o działalności OEIiZK
na rok szkolny 2018/2019 (semestr zimowy)

Terminy i zapisy

Cyfrowy doradca
Szkolenie dla doradców metodycznych wszystkich przedmiotów i poziomów edukacyjnych obejmuje okres od października do czerwca br szkolnego.
Jest całkowicie online. W każdym miesiącu, w drugi lub trzeci piątek miesiąca (w zależności jak wypadają wolne dni) odbędzie się tygodniowe szkolenie online na określony, wybrany temat. Jeśli w tym tygodniu doradca wykona wszystkie przewidziane w danym czasie zadania, to będzie miał zaliczone 10 godz. szkolenia. Inne osoby, które nie będą chciały czy mogły wykonywać tych zadań będą miały dostęp przez cały czas do materiałów tego modułu. W czerwcu, każdy doradca otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu z tymi treściami i liczbą godzin, w których uczestniczył (max. 90 godz.).
Do szkolenia na Moodle można się będzie dopisać do połowy listopada, ale polecamy zapisanie się doradcy we wrześniu, aby mógł wypełnić ankietę dotyczącą kolejności tygodniowych szkoleń i uczestniczenie w nich od pierwszego modułu.

Szczegóły programu