Informator o działalności OEIiZK
na rok szkolny 2018/2019 (semestr zimowy)

Terminy i zapisy

Sieć współpracy i samokształcenia Informatyka w szkole - Programujemy w szkole ponadpodstawowej w Pythonie