Informator o działalności OEIiZK
na rok szkolny 2018/2019 (semestr zimowy)

Terminy i zapisy

Realizujemy filmy edukacyjne w aplikacjach Web 2.0

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli, którzy będą w pracy dydaktycznej korzystać z dostępnych aplikacji wspomagających wizualizacje treści.
Cele szkolenia:
  • poznanie zasad wykorzystywania TIK w pracy z uczniem, opracowywania i prezentacji stworzonych pomocy oraz efektów pracy dydaktycznej,
  • nabycie umiejętności projektowania, tworzenia i publikacji przekazów medialnych w sieci,
  • nagranie i udostępnienie materiału dźwiękowego i/lub filmowego (wideocastu lub filmu) w sieci – z wykorzystaniem darmowych programów i aplikacji (Audacity, MovieMaker, YouTube),
  • stworzenie krótkiego przykładu instruktażu filmowego oraz jego publikacja w serwisie edukacyjnym w sieci.

Szkolenie obejmuje 15 godzin wykładów oraz ćwiczeń. Zajęcia zorganizowane są w systemie mieszanym: 2 spotkania stacjonarne (po 5 godzin każde) oraz 5 godzin pracy indywidualnej realizowanej w systemie na odległość.

Szczegóły programu