Informator o działalności OEIiZK
na rok szkolny 2018/2019 (semestr zimowy)

Terminy i zapisy

Podróże z mapą w sieci

Współczesna technologia pozwala na poznawanie świata niezależnie od miejsca zamieszkania i zasobności portfela. Lekcje o świecie w pracowni z tablicą interaktywną dają jeszcze więcej możliwości. Każdy zakątek naszego globu i nieba można poznawać siedząc w ławce szkolnej. Chcesz wiedzieć jak ziemia zmieniła się przez lata, wszystko jest możliwe z pomocą narzędzi GIS. Możesz wiedzę o otaczającej przyrodzie zgłębiać zarówno w sali lekcyjnej jak i wychodząc w teren z urządzeniami mieszczącymi się w Twojej kieszeni, np. smartfonem.
Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli przyrody, biologii i geografii.
Szkolenie obejmuje 5 godzin zajęć stacjonarnych (1 spotkanie).

Szczegóły programu