Informator o działalności OEIiZK
na rok szkolny 2018/2019 (semestr zimowy)

Terminy i zapisy

Elektroniczne portfolio w pracy nauczyciela

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, w czasie którego poznają podstawowe formy i zasady tworzenia e-portfolio.
Uczestnicy będą uczyć się tworzyć i dokumentować własne postępy w procesie uczenia się i rozwoju. Stworzone w wersji elektronicznej dowody umiejętności i kompetencji, publikowane będą na własnej stronie/blogu. Efektem pracy będą e-portfolia, które prezentują kompetencje i umiejętności nauczyciela/ucznia w wybranym temacie/kontekście oraz refleksję zarówno nad wybraną metodą uczenia się. Będą one wspomagać zbieranie dowodów umiejętności i wskazywać korzyści związane z własnym rozwojem.
Uczestnicy poznają aplikacje, dzięki którym sprawdzą ich zastosowanie w pracy z uczniem, podczas praktycznego tworzenia materiałów oraz ich publikacji.

Szkolenie online obejmuje 20 godzin dydaktycznych, w tym dwa 3 godzinne spotkania synchroniczne (wszyscy uczestnicy szkolenia spotykają się online w jednym, określonym przez organizatorów czasie na czacie i/lub forum pomocy) oraz 14 godzin samodzielnej pracy online.

Szczegóły programu