Informator o działalności OEIiZK
na rok szkolny 2018/2019 (semestr zimowy)

Terminy i zapisy
Symbol: PPGZ
Nazwa: Python, grafika żółwia

Autor: Agnieszka Borowiecka, Wanda Jochemczyk
Przeznaczenie

Szkolenie dla nauczycieli informatyki w klasach 6-8 szkoły podstawowej i w gimnazjum oraz wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie programowania.
Treści szkolenia są zgodne z nową podstawą programową przedmiotu informatyka w klasach 4-8 szkoły podstawowej.

Wymagania

Uczestnik szkolenia powinien mieć możliwość korzystania z Internetu. Zalecamy podstawową znajomość dowolnego języka programowania np. Logo.

Cele

1. Poznanie filozofii edukacyjnej Logo (grafika żółwia), konstruktywistycznej koncepcji uczenia się i nauczania.
2. Praktyczne poznanie środowiska Python i podstaw programowania z wykorzystaniem modułu Turtle.
3. Wsparcie nauczycieli w nauce programowania w języku Python.

Treści

1. Metodyka pracy z uczniem. Aspekty dydaktyczne grafiki żółwia.
2. Poznanie środowiska Python. Pisanie i uruchamianie programów.
3. Zapoznanie z modułem Turtle w języku Python:
a. podstawowe polecenia sterujące ruchem żółwia;
b. tworzenie prostych rysunków;
c. funkcje – przykłady, definiowanie własnych funkcji;
d. programowanie czynności powtarzalnych – przykłady zastosowań instrukcji warunkowych i iteracyjnych, przykłady zastosowań rekurencji.
4. Tworzenie motywów graficznych z wykorzystaniem kolorowania i elementów losowości.
5. Rozwiązywanie zadań graficznych, testowanie rozwiązań, ocena prac uczniowskich.

Metody

1. Wykład.
2. Prezentacja.
3. Praca indywidualna słuchacza.
4. Dyskusja.
5. Praca metodą online.

Materiały

Materiały przygotowane na potrzeby szkolenia w formie elektronicznej.

Ewaluacja

Ewaluacja będzie przeprowadzana na bieżąco poprzez dyskusje ze słuchaczami. Ankieta do oceny całego szkolenia będzie wypełniana przez słuchaczy po jego zakończeniu.

Informacje o organizacji

Szkolenie obejmuje 20 godzin, w tym 5 godzin online.

Oprogramowanie

• interpreter języka Python,
• przeglądarka internetowa (Mozilla Firefox, Google Chrome),
• platforma Moodle.