Informator o działalności OEIiZK
na rok szkolny 2018/2019 (semestr zimowy)