Informator o działalności OEIiZK
na rok szkolny 2018/2019 (semestr zimowy)

czwartek przed południem
Nazwa Symbol Data
rozpoczęcia
L. godzin
typ


czwartek po południu
Nazwa Symbol Data
rozpoczęcia
L. godzin
typ
Pierwsze kroki z Arduino PAR 2019-04-04 10
stacjonarne
Sieć współpracy i samokształcenia Informatyka w szkole - Programujemy w szkole ponadpodstawowej w Pythonie PSIN1 4
stacjonarne
Sieć współpracy i samokształcenia Informatyka w szkole - Programujemy z micro:bit PSIN2 4
stacjonarne
Konsultacje: narzędzia i usługi Microsoft, wsparcie dla nauczycieli oraz opiekunów szkolnych pracowni komputerowych. KonsMPK wrzesień - luty 4