Informator o działalności OEIiZK
na rok szkolny 2018/2019 (semestr zimowy)

piątek przed południem
Nazwa Symbol Data
rozpoczęcia
L. godzin
typ
Cyfrowy doradca CDORONL 2018-12-14 90
online
Dyżur trenerski: TIK w pracy doradcy metodycznego KonsMet wrzesień - luty 4


piątek po południu
Nazwa Symbol Data
rozpoczęcia
L. godzin
typ
Narzędzia chmury w nauczaniu geografii z nową podstawą programową w szkole podstawowej GEOwPP 5
stacjonarne
Metody aktywizujące i TIK w geografii SMAG 5
stacjonarne